Хор за деца между 3 и 6 години : януари-март 2019

Български хор за деца и народни танци

От 02.02.19 до 30.03.2019 година предлагаме български детски хор за деца между 3 и 6 години. Срещите се провеждат в събота в стая 307 (или 306, в зависимост от наличността) на VSH Die Brücke (Kasernenstraße 6, Düsseldorf): 02.02 – 14:30 23.02 – 14:30 23.03 – 16:15 (след курса „Български народни танци за деца“) 30.03 – 14:30 13.04 – 14:30 Цената за 5-те срещи е общо 25€, за членовете на клуба 20€. Под ръководството на Искра Онянова, децата изучават българските детски песни. Искра Огнянова е пианист и музикален педагог с дългогодишен…

Read More

Хор за деца между 3 и 6 години

Български хор за деца и народни танци

От 29.09.18 до 01.12.2018 година предлагаме български детски хор за деца между 3 и 6 години. Срещите се провеждат в събота в стая 307 (или 306, в зависимост от наличността) на VSH Die Brücke (Kasernenstraße 6, Düsseldorf): 29.09 – 14:30 06.10 – 14:30 27.10 – 14.30 10.11 – 16:15 (след курса „Български народни танци за деца“) 17.11 – 14:30 01.12 – 16:15 (след курса „Български народни танци за деца“) Цената за 6-те срещи е общо 30 €, за членовете на клуба 24 €. Под ръководството на Искра Онянова, децата изучават…

Read More