Членство в дружество „Дунав“ 2022

Скъпи приятели на дружество „Дунав“, през 2022 година имате възможност да станете членове на дружеството. С членството си не поемате никакви ангажименти към дружество „Дунав“. Всички членове на дружеството се възползват от намаление на входната такса при различните мероприятия като например курсовете по народни танци, концертите на ансамбъл „Дунав“, кинопрожекции и много много други. Освен това с вноската си подпомагате организацията на нови мероприятия на дружеството. Ако желаете да станете член на дружество „Дунав“ за 2022 година, Ви молим да попълните и подпишете формуляра за членство и преведете членската вноска…

Read More