[:bg]По всяко време имате възможността да станете членове на дружеството.   Членството е валидно за една календарна година, считано от 01.01. до 31.12, след което членството бива прекратено.     С членството си не поемате никакви ангажименти към дружество „Дунав“. Всички членове на дружеството се възползват от намаление на входната такса при различните мероприятия като например курсовете по народни танци, концертите на ансамбъл „Дунав“, културни мероприятия и много много други.   Освен това с вноската си подпомагате организацията на нови мероприятия на дружеството.    

За да станете член на дружеството е необходимо да попълните формуляра за членство, който може да намерите на сайта на дружеството.[:]