За нас

Немско-българско дружество „Дунав” Северен Рейн-Вестфалия, регистрирано дружество („дружество”) е основано през лятото на 2010 година. Седалището на дружеството е в Дюселдорф, Германия и то е регистрирано в регистъра за дружествата на Районния съд на град Дюселдорф. Дружеството преследва изключително и непосредствено общественополезни цели по смисъла на параграф „Данъчно облекчени цели” на Наредбата за данъците и таксите на немския закон и е признато от финансовата служба Дюселдорф-Норд за способно да бъде поощрявано. Членски вноски и спонсорство на дружеството могат да бъдат посочени като разход в данъчните декларации на поощрителите.

Цел на дружеството е подпомагането на немско-българския културен обмен както между живеещите в Дюселдорф български граждани така и между тях и всички останали живеещи на територията на Федерална Република Германия лица от други националности. Чрез организиране и провеждане на мероприятия с международен характер акцентиращи контактите между различните култури, като например танцови срещи (главно български народни танци, но също и други танци на народите), прожекции на филми, изложби на произведения на изкуството, четения на българска литература, реферати за България, българско училище и др.), се интензивират и задълбочават немско-българските отношения в културна, образователна, научна и икономическа посока.

От неговото основаване дружеството участва годишно в общественото мероприятия Ден на Европа в Дюселдорф, което има за цел да напомни за създаването на Европейския съюз. В рамките на това мероприятие дружеството представя България – нейната вълнуваща история и богата култура, традиции, обичай и обреди, типични за страната ястия и питиета, забележителности и възможности за туризъм – и привлича любопитството на хората за едно посещение в страната. Чрез участието но дружеството в сценичната програма на Деня на Европа Дюселдорф танцовата група към дружеството показва многообразието на фолклорната музика и фолклорния танц в България.