Дарения

Като регистрирано дружество с идеална цел Немско-българско дружество „Дунав”  приема дарения под формата на работни часове към дружеството, книги, училищни материали, технически средства, материали за поддържане и развитие на народния бит и култура, както и парични дарения.

 

Направените дарения ще бъдат използвани единствено за целите и нуждите на дружеството.


При поискване от дарителя, дружеството издава квитанция за дарение (Spendenquittung), която може да бъде приложена към данъчната декларация.

 

 

Ако имате желание да направите парично подпомагане, можете да преведете сумата:

 

По банковата сметка на дружеството:

 

 „DEUTSCH-BULGARISCHE GESELLSCHAFT „DONAU“ NRW e.V.“

IBAN: DE25 3007 0024 0465 5965 00

Deutsche Bank Düsseldorf

 

Задължително трябва да посочите като основание за превод: Spendе

Видове дарения:

Работни часове

към дружеството

Книги и помагала

книги и други помощни стредства

Технически средства

Оборудване за школата по български език

Материали и предмети

за поддръжка на народния бит и култура

Парични средства

за подпомагане дейността на дружеството