За нас

Немско-българско дружество „Дунав” е доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение със седалище в Дюселдорф, Германия.  Основано през лятото на 2010 година, то фигурира в регистъра за дружествата на Районния съд на град Дюселдорф. 

Дружеството преследва изключително и непосредствено общественополезни цели по смисъла на параграф „Данъчно облекчени цели” на Наредбата за данъците и таксите на немския закон и е признато от финансовата служба Дюселдорф-Норд за способно да бъде поощрявано. 

Членски вноски и спонсорство на дружеството могат да бъдат посочени като разход в данъчните декларации на поощрителите.

Дружеството е регистрирано в регистъра за 

дружествата на Районния съд на град Дюселдорф.

Регистрационен номер: VR 10409

Основни цели на дружеството

Подпомагането на немско-българския културен обмен и задълбочаването на немско – българските отношения в образователна, научна и икономическа посока.

Популязиране на българския език и култура в Германия.
Взаимопомощ между други български сдружения и обмяна на опит.

Запазване на българския дух и връзката ни с родината.

Създаване на условия за социална принадлежност и създаване на нови контакти.